Project 2017: 
Thousands and Thousands Of Holes Searching for Holiness

Een monument voor de innerlijke stilte, die zo moeilijk te vinden is in onze luidruchtige wereld.

Een monument dat een jaar omvat en zich laat zich lezen als een modern getijdenboek, 4 kwartalen, 12 maanden, 52 weken.

Ik heb bewust niet gezocht naar artisticiteit of vernieuwing. Het is een daad van contemplatie en een uitnodiging tot navolging. Ik heb gestreefd naar minimale zichtbaarheid en een minimale aanwezigheid van beelden om zo veel ruimte te bieden aan de eigen innerlijke blik.

Neem de tijd om beelden die je misschien al eens gezien meent te hebben, of die een associatie oproepen met iets bestaands, op je in te laten werken. De beelden veranderen, wanneer het licht dat erop schijnt van richting verandert, alles is in beweging soms nauwelijks waarneembaar zoals overal in het leven.

Ik maak nauwgezet minutieuze gaatjes in het papier, waardoor het oppervlak aangetast wordt. Door die aantasting ontstaat het beeld.

De titel verwijst naar deze handeling. Een handeling die resulteert in deze cyclus die een jaar beschrijft, ieder jaar beschrijft.

Het heilige jaar in mij.

Els Koorevaar (1959)

Els Koorevaar wil met haar werk laten zien dat onder onze geseculariseerde wereld een rijke ‘religieuze’ traditie verborgen ligt.

Deze traditie wordt opnieuw bron en nodigt uit tot interpretatie en verbeelding.

Schoonhoven, NL
+31 (0) 6 14 25 32 31
info@elskoorevaar.com

Opleidingen:
1986-1988 Vrije academie Rotterdam
1988-1990 Hogeschool voor de kunsten Utrecht
1994-1998 Levensbeschouwing en kunst aan de Hogeschool te Diemen

Contact opnemen met Els Koorevaar

Divi WordPress Theme